Selecteer gewenste karakters:
Kleine letters (a-z)
Hoofdletters (A-Z)
Cijfers (0-9)
Speciale karakters (.-+=_,!@$#*%<>[]{})

Selecteer aantal karakters:
(min. 2 / max. 99)RANDOM (alle opties gebruikt) Gegenereerd wachtwoord (8 tekens):

j-+-%iRc


Kikkur.com